Stichting Water als Geld

De stichting heeft ten doel:

  1. Het voorbereiden en publicitair ondersteunen van projecten waarbij bestaande of te ontwikkelen waterwegen als motor voor duurzame toeristische en economische ontwikkeling worden ingezet.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de  ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

         Secretariaat: Stichting Wateralsgeld                                          

         Tabaksland 84

         4031MJ  Ingen

         KvK: 62047515

         Site: www.wateralsgeld.nl

         Email: info@wateralsgeld.nl

Meest recente berichten