Het nieuwe plan

Overzicht Linge, Korne en de Maurikse Wetering

karel jan 1

Het idee.

Een van de ideeën betreft het ontwikkelen van meerdere vaarlussen voor gemotoriseerde vaartuigen. Door het gecombineerd oplossen van knelpunten respectievelijk het opwaarderen van voorzieningen ontstaat de mogelijkheid om te kiezen uit diversen rondjes, groot of klein. Het idee, dat de werknaam Rondje Rivieren heeft, is verder gestoeld op de veronderstelling dat de huidige vaarrecreant minder ver wil varen, meer behoefte heeft aan recreatie mogelijkheden aan en op de wal en dat het Rivierengebied voor het een en ander uitstekende aanknopingspunten biedt.

karel jan 2

De Linge.

Het deel dat nu bevaarbaar is voor zowel recreatie als beroepsvaart heeft gezorgd voor een bestendige economische ontwikkeling. Nadat de bestaande knelpunten zijn opgeheven, behoeft een groot deel van de recreatievaart vanuit het westen van het land richting het oosten voor een deel geen gebruik meer te maken van de grote vaarwegen Waal en Lek, maar kan kiezen voor de meer schilderachtige Linge, Korne en Maurikse Wetering. Daardoor kom je veilig en nagenoeg zonder beroepsvaart richting het noorden/oosten van het land. Water als geld heeft invloed op:

 • De jachthavens in Arkel, Leerdam en Geldermalsen(Geldermalsen zal uitgediept moeten worden) Sliedrecht, Werkendam, Woudrichem, Gorichem.
 • De jachthavens in Wijk bij Duurstede, Vianen, Culemborg, Tiel en Maurik.
 • De Kornwaard Heukelum, bootstalling etc.
 • Af meerplaatsen in Arkel, Heukelum, Asperen, Beesd en Heerlijkheid Marienwaard.
 • Horeca in de plaatsen met jachthavens of af meerplaatsen.
 • Winkels langs de route.
 • Fiets en wandel mogelijkheden (Bloesemtocht)
 • Overnachtingsmogelijkheden voor eigenaren van kleine open schepen, waarvoor de Linge zeer aantrekkelijk is.
 • Overnachtingsmogelijkheden aan het eind van de Maurikse Wetering voor de nieuwe sluis.

Mogelijkheid Linge, Korne en Maurikse Wetering te ontsluiten.

Deelproject 4 en 5 is onder andere het ontsluiten van de Maurikse Wetering op het Amsterdam Rijnkanaal. De ontsluiting is eigenlijk de succesfactor van Rondje Rivieren die het aantal mogelijke vaarlussen doet verdubbelen.

Uit onderzoek blijkt dat Rijkswaterstaat het idee van een ontsluiting om reden van veiligheid voor de beroepsvaart niet toejuicht, maar dit is beter dan massaal over de Waal te gaan varen.

In essentie zijn twee oplossingen genoemd: het aanleggen van een zogeheten botenlift  bij de dijk of het aanleggen van een sluis.

Een botenlift wordt extreem duur genoemd.

Bij een sluis zou het feit dat de ondergrond zacht zou zijn,  een kostenverhogende factor zijn. Rijkswaterstaat stelt als eis, dat als er een kolk zou worden aangelegd, de beroepsvaart niet gehinderd mag worden. Een kolk zou dus landinwaarts  gelegd moeten worden met voldoende ruimte en zicht voor het opstellen en uitvaren.

De Maurikse Watering en de Korne (vanaf Buren) zijn nu niet bevaarbaar voor motorboten. Baggeren, verbreden en enkele bruggen verhogen zijn nodig. Er lijken aanknopingspunten en draagvlak  te zijn om dit samen te laten vallen met natuurontwikkeling en waterberging. De gemeente Buren heeft zelfs enkele jaren geleden grond aangekocht om dit project te kunnen laten slagen.

Watersport.

Vraagontwikkeling.

 • Vergrijzing is ook op het water aanwezig.
 • Een deel van de senioren verlengt het seizoen vanwege het comfort van de huidige schepen.
 • Kortere vaartijd, langere ligtijd.
 • De watersporter maakt kleinere rondjes.
 • Jongeren kopen kleinere boten.

Wat drijft de waterrecreant.

 • De waterrecreant wordt kritischer.
 • Stelt hogere inrichtingseisen aan de vaargebieden.
 • Verlangt meer (vaar)comfort.
 • Waterrecreant heeft meer aandacht voor het achterland: fietsen, wandelen, horecabezoek.
 • Toenemende behoefte aan niet-nautische informatie.

Watersporters willen frequenter aanleggen; de kortere lussen van Rondje Rivieren voorzien daarin. Verder varen watersporters korter, leggen vaker aan en betrekken zij het achterland meer bij hun belevenis. Onderdeel van Rondje Rivieren is derhalve om een snoer aan hoogwaardige aanlegmogelijkheden te creëren, waaronder pleisterplaatsen.  Ook heeft Rondje Rivieren als belangrijk vertrekpunt dat, vanwege land- waterrecreatie die de watersporter wenst, alle partijen in en rond het plangebied bij de realisatie betrokken moeten worden.

Financieel.

Maurikse Wetering met Amsterdam Rijnkanaal met sluis.

 • Aanleg nieuwe sluis in aansluiting Amsterdam Rijnkanaal. Uitgangspunt sluis met kolk 25 meter lang 8 meter breed, 2 meter diep.
 • Bodem versterking binnendijks.
 • Hoogte verschil tussen Buren en Amsterdam Rijnkanaal opvangen.

karel jan 3

Project verbinding Maurikse Wetering met Amsterdam Rijnkanaal met sluisAlle kosten in euro x 1000
Baggeren en verbreden bestaande vaart 4 KM 20.000M3 100
Ophogen 3 vaste bruggen 3 stuks 1.500
Aanleg 1 nieuwe brug 1 stuks 1.000
Aanleg sluis 1 stuks 15.000
Grondwerken ten behoeve voor landinwaarts leggen 1.000
Subtotaal 18.600
Voorbereiding 20% 4.000
BTW 21% 4746
Totaal 27346

Beoogde participanten.

Europese Unie

Provincie Gelderland

Gemeente Buren

Gemeente Tiel

Recreatie maatschappij Rivierenland

Rijkswaterstaat

Ministerie van LNV

Waterschappen

Watersportorganisaties

Ruimte voor de Rivier

Kamer van Koophandel, StER (streek en Reconstructiecommissie)

Belanghebbende aangrenzend aan de Linge

Etc.

Meest recente berichten