Wat streven we na

Het hoofddoel van Waar eindigt en begint de Linge.

Vanaf 2015 wordt er op de Linge gebaggerd, van Arkel tot en met Buren. De Linge is dan bevaarbaar voor schepen tot vijftien meter en een doorvaarthoogte tot twee meter en veertig centimeter. Ruim dertig mooie kilometers over de Linge

Maar dan. Dan moet men honderd tachtig graden draaien en weer terug varen, terwijl zes kilometer verder open water is. Daar is namelijk al het Kanaal Amsterdam Tiel.

Vanaf Geldermalsen richting Buren gaat de Linge over in de Korne. De Linge gaat zuidelijker verder richting Tiel. Na de vuilstuw is de Linge niet meer bevaarbaar voor gemotoriseerde scheepvaart. Daarom wordt deze variant als benoemt.

Het idee.

Een van de ideeën betreft het ontwikkelen van meerdere vaarlussen voor gemotoriseerde vaartuigen. Door het gecombineerd oplossen van knelpunten respectievelijk het opwaarderen van voorzieningen ontstaat de mogelijkheid om te kiezen uit diversen rondjes, groot of klein. Het idee, dat de werknaam Rondje Rivieren heeft, is verder gestoeld op de veronderstelling dat de huidige vaarrecreant minder ver wilt varen, meer behoefte heeft aan recreatie mogelijkheden aan en op de wal en dat het Rivierengebied voor het een en ander uitstekende aanknopingspunten biedt.

Zes Rondjes + alternatief.

De kern van het idee van Rondje Rivieren is dat door nemen van maatregelen het aantal te varen rondjes in het Rivierengebied sterk toeneemt waardoor de concurrentiepositie van de regio op de watersportmarkt ook beter wordt. Rondje Rivieren bestaat uit zes vaarlussen en een alternatief.

  • Een grote ronde over het Merwedekanaal, de Lek, Kanaal Amsterdam Tiel, de Waal, de Maas en de afgedamde Maas (thans te bevaren)
  • Een grote ronde over het Merwedekanaal, de Lek, Kanaal Amsterdam Tiel, de Waal (thans  te bevaren)
  • Een grote ronde over de Linge, Kanaal Amsterdam Tiel, de Waal, de Maas en de afgedamde Maas (thans nog niet te bevaren; de Maurikse Wetering houdt op bij de dijk van het kanaal Amsterdam Tiel)
  • Een kleine lus over het Merwede kanaal, de Lek, Kanaal Amsterdam Tiel, de Linge (thans nog niet te bevaren)
  • Een kleine lus over de Linge, Kanaal Amsterdam Tiel, de Waal (thans nog niet te bevaren)
  • Een kleine lus over de Waal, de Maas en de afgedamde Maas (thans te bevaren)
  • Deelproject:  Verbeteren bevaarbaarheid de Linge, baggeren, aansluiten Maurikse wetering, Kanaal Amsterdam Tiel, bijvoorbeeld via een sluis.

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat Rondje Rivieren een verdubbeling van de vaarlussen in het Rivierengebied betekent.

Meest recente berichten